Списък с нарушенията, за които КАТ отнема контролни точки

1. За управление на МПС, спряно от движение, без наличие на разрешение от службата за контрол на МВР - 5 контролни точки;
2. За неозначаване по установения ред на принудително спряло на платното за движение МПС - 6 контролни точки;
3. За разхвърляне, оставяне или разпиляване на пътното платно на предмети, които създават опасност - 5 контролни точки;
4. За управляване на технически неизправно МПС - 5 контролни точки;
5. За нарушаване на сигнал на светофар - 10 контролни точки;
6. За нарушаване на пътен знак, пътната маркировка и други сигнализиращи средства - 4 контролни точки;
7. За нарушаване правилото за предимство, разминаване, изпреварване и заобикаляне - 6 контролни точки;
8. Когато не се предоставя път за безпроблемно преминаване на МПС, сигнализиращо със специален сигнал, или на съпровожданите от него МПС - 6 контролни точки;
9. За нарушаване на правилата за паркиране, спиране, престой или за използване на пътното платно - 5 контролни точки
10. За неправилно движение по обособено платно за движение на релсово ППС - 4 контролни точки;

11. За превишаване на максималната разрешена скорост:

а/ от 20 до 30 км/ч. - 2 контролни точки;
б/ от 30 до 40 км/ч.- 6 контролни точки;
в/ от 40 до 50 км/ч. - 12 контролни точки;
г/ над 50 км/ч. - 16 контролни точки ;

12. За нарушаване правилата за разположение на ППС върху платното за движение - 3 контролни точки;
13. За неспиране на пътен знак "СТОП” - 7 контролни точки;
14. За управление на моторно превозно средство с износени гуми - 6 контролни точки
15. За неправилно преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус, който превозва деца - 6 контролни точки;
16. За неправилен превоз на товари - 3 контролни точки;
17. За нарушаване задължението за използване на предпазен колан или носене на каска - 10 контролни точки;
18. Престой и паркиране:
a/ на пешеходна пътека, на кръстовище, на спирки на МГТ - 3 контролни точки;
б/ активна лента, до спрели МПС – 4 контролни точки;
19. За неправилно преминаване през пешеходна пътека/ - 10 контролни точки;
20. За ползване на мобилен телефон по време на шофиране освен при наличие на хендсфри устройство - 6 контролни точки;
21. За неправилен превоз на хора - 3 контролни точки;

За виновно причиняване на ПТП, вследствие на споменатите нарушения, допълнително - 3 контролни точки

Ако два пъти за една година превишите максимално допустимата скорост за движение с над 50 км/ч. - свидетелството за управление на моторно превозно средство се отнема за 3 месеца.

Глобата за шофиране без валидна застраховка Гражданска отговорност не е по ЗДвП.

 

ArtCreativeFace Like Button Module