Каква е разликата между "Гражданска отговорност" и "Каско"

Застраховката Гражданска отговорност не покрива щетите на застрахования. За да бъдат покрити щетите на самия застрахован, е нужно да се сключи друг вид застраховка: Каско.

Каква е разликата между „Каско” и „Гражданска отговорност”?

1. Застраховката Гражданска отговорност е в интерес на третите лица, участници в пътен инцидент, докато „Каско” се сключва за да се осигури обезщетение за собственика или водача на автомобила, за който е сключена застраховката. Та дори той да не е внимавал. Тази застраховка не е задължителна, а размерът й в повечето случаи зависи от избраното от собственика застрахователно покритие.

2. Застраховка "Каско" обикновено се сключва за 12 месеца, но е възможно да бъде определен и по-дълъг срок. 24 месеца или 36 месеца. Застраховка „Гражданската отговорност” е винаги годишна.

Много от застрахователните компании предоставят на клиентите си специални оферти при сключване едновременно на застраховки „Гражданска отговорност” и „Каско”. Така клиентите получават допълнителен финансов бонус - възможност за безплатно разширяване на териториалното покритие на „Каско”; възможност застрахователят да поеме транспортните разходи за репатриране в случай на нужда и др.

 

ArtCreativeFace Like Button Module