Нова тарифа на ДЗИ за Гражданска отговорност от август 2010

От месец август 2010 г. ДЗИ въвежда нови условия за сключване на Гражданска отговорност. Промените в самите цифри не са много, но в условията се въвеждат известни разлики.

За сключена застраховка "Каско":

В случай, че към момента на сключване на застраховката Гражданска отговорност, собственикът има валидна застраховка Каско в ДЗИ, компанията предоставя отстъпка в размер на 15% от цената по тарифа за леки коли на физически лица над 25г. и 30% за всички категории МПС-та, собственост на юридически лица. Отстъпките се прилагат само за някои региони на територията на Република България и на територията на страните по споразумението "Зелена карта".

По отношение на опасните региони:

ДЗИ е единствената застрахователна компания, която отдава значение на адресната регистрация на собственика. Това води до противоречния, тъй като ДЗИ преценяват и кода на регистрация на МПС, както и всички останали компании, които следят именно този показател. Застраховката за коли с регистрация или адрес на собственика в гр. София обичайно излиза най-скъпо. Вторият по риск регион при ДЗИ включв Благоевград, Варна, Перник и Пловдив. Друга особеност при ДЗИ в сравнение с останалите застрахователи е, че Бургас е в най-ниско рисковия регион.

Превозните средства извън рисковите градове- с отстъпка:

В по-малките населени места (всички без София, Пловдив, Варна, Перник и Благоевград) намаляването на цените е съществено. С близо 33% са по-ниски цените за Гражданска отговорност на юридически лица и с 6,5% - за физически лица, при които няма никакво ограничение за възраст.

Камионите, автобусите и моторите - по-скъпи:

При ДЗИ, гражданска със зелена карта е цена с около 16% по-висока за товарните коли в сравнение със старата тарифа. При автобусите разликата е още по-внушителна: около 30%. Когато автомобилът ще се управлява само на територията на Република България, отстъпката на ДЗИ ще е 20% - 33% в зависимост от вида на МПС.

 

 

ArtCreativeFace Like Button Module