Какво определя размера на цената за Гражданска отговорност

Цената, срещу която застрахователната компания издава полица се нарича "премия". Тази премия се определя от застрахователя на базата на различни критерии, всеки от които дава представа на застрахователя за размера на риска. Този риск се анализира съобразно предоставената от клиента информация:  данни за самия него, за вида и предназначението на МПС, навиците, територията, на която се управлява автомобила и историята.  Ясно е, че застрахователите анализират риска и преценяват, че да се кара кола в Своге не е като да се кара кола в София. Но какви са тези факти:

Собственикът на автомобила

Застраховка Гражданска отговорност покрива вредите, причинени на трети лица от водачи на превозни средства. Т.е. факторът с най-голямо значение е именно кой управлява колата. Застрахователите няма как да отчетат и да съберат информация кой действително ще управлява колата и затова гледат каквото могат. А това е собственика. Той може да бъде физическо или юридическо лице.

 

Възраст

Факторът възраст се преценява само в случаите, когато собственик е физическо лице. Обикновено основните тарифи на застрахователите са за юридически лица. Много  застрахователни компании искат 25% - 30% по-висока премия, когато собственик е физическо лице под  25 г.При някои застрахователи /напр. Армеец/ има големи отстъпки за собственици над 65 г.

Шофьорски навици

Независимо от възрастта, поведението на водача на пътя е от съществено значение. Застрахователите преценяват шофьорския стаж като някои от тях правят отстъпки за по-висок стаж, а други слагат надбавки за по-неопитните шофьори. Предизвиканите виновно причинени ПТП водят до съществено завишение на застрахователната премия. Отстъпките достигат 15%, а надбавките са дори в още по-голям размер.

Територията, на която ще се управлява МПС
Това е външен, но изключително важен фактор. Въпреки, че  КЗ изисква покритието по гражданска отговорност да обхваща всички страни членки на ЕС. Вероятността да не бъде предявена претенция при по–високи граници от валидните за територията на Република България, води до ценови намаления. Предоставянето на тази отстъпка не ограничава географията на покритието, а по-скоро представлява авансов ценови бонус. Този бонус подлежи на възстановяване при пътуване в чужбина.

Вида на мотоното превозно средство

Характеристиките на автомобила са може би най-значителния фактор. Застрахователите определят различни цени за леките автомобили, камионите, автобусите, влекачите и пр. Това е така, тъй като цените на щетите при едно ПТП зависят от неговия размер и габарити.

Мощността на МПС

Важността на този фактор се определя от статистиката. По- мощните автомобили причиняват по-често и по-големи щети.

Предназначението на МПС
Обичайното предназначение на един автомобил е за лично ползване или стопански нужди. Всяка разлика от това представлява обоснована причина за застрахователя да завиши цената на застраховката. Използването на МПС за превоз на опасни товари, състезания, отдаване под наем или таксиметрови услуги представлява по-висок риск, което води до по-висока застрахователна премия.

История при сключването на застраховка
Доверието в определена застрахователна компания има и ценови ефект.  Редовните клиенти са изключително ухажвани от застрахователите, тъй като при наличие на голям брой такива застрахователят може да си позволи чисто мениджърски удоволствия, свързани с воденето на статистика, анализ и  преценка на собственото си предприятие. Част от застрахователите предлагат различни отстъпки при подновяване или наличие на сключена друга застраховка за същата кола

 

ArtCreativeFace Like Button Module