Извършване на оглед при ликвидация на щети по гражданска отговорност

След настъпването на застрахователно събитие по застраховка Гражданска Отговорност или Каско и след като сте уведомили застрахователя по установения ред и в определения срок, е необходимо да бъде извършен оглед на повреденото МПС от представител на застрахователната компания, която ще покрива щетите по полицата.

Огледът се извършва винаги в присъствието на три лица: експерт на застрахователната компания, оторизирано от застрахователя и собственика на МПС или негов представител вещо лице. В случай, че щетите на МПС не позволяват придвижването му на собствен ход, огледът се провежда на мястото, където то се намира.

По време на огледа представителят на застрахователната компания заснема щетите, сверява номера на рамата и двигателя със записаните в талона и застрахователната полица. Вещото лице съставя опис, в който е описано състоянието на всеки един увреден детайл, степента му на увреждане и начина, по който той ще бъде възстановен – ремонт или замяна с нов.

Липсващите детайли, ако има такива, се описват. В случай, че щетата е тотална или при пожар, се записват запазените детайли. Оригиналът на описа се прилага към преписката с щетата, а на клиента се дава копие. Когато по време на огледа няма възможност да се огледат някои детайли и за това е необходимо колата да бъде подготвена за оглед в сервиз, се назначава дата и място за втори оглед на МПС.

Огледът на МПС е важен етап от процеса на ликвидацията на щети – най-съществения момент в застраховането. Именно по това как ще се държат с вас представителите на застрахователя при огледа, ще може да си добиете представа доколко е коректна Вашата застрахователна компания.

 

ArtCreativeFace Like Button Module