Обща гражданска отговорност

ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Общата гражданска отговорност е застраховка, която в повечето случаи се сключва от търгоски дружества. Този вид застраховка покрива отговорността на фирмата и нейните служители за нанесени вреди на трети лица, произтичащи в резултат на действия или бездействия на фирмата или работещите в нея лица.

Има застрахователи които предлагат покритие по този вид застраховка и на физически лица, които упражняват различни дейности например като: пчелари, спортисти, велосипедисти, притежатели на домашни животни и др. Това са все дейности, свързани с опасности, които дейности се упражняват от физически лица. В основата на тяхната дейност почти винаги стои граждански договор.

В покритието на Общата гражданска отговорност също така могат да бъдат включени и претенции от трети лица, настъпили вследствие владеенето на имоти от страна на застрахования, извършването на ремонтни дейности и др. Обща гражданска отговорност може да бъде сключена и във връзка с притежаването на домашно животно, напр. куче.

 

ArtCreativeFace Like Button Module