В кои случаи застрахователите отказват изплащане на обезщетение

Понякога се случва така, че застрахователните компании отказват да изплатят щети по застраховка Каско. Преценката се прави от самите тях, но никога това не случайно действие. Всеки застраховател държи на реномето си и не отказва изплащане на щети без реално основание. Тези основания винаги са записани в Общите условия на договорите, т.е. те не фигурират в самата полица.

Някои застрахователи предоставят текста на общите си условия на хартия, а други се задоволяват само с това да изложат общите условия на интернет страниците си. Във всички случаи застрахованият е длъжен да положи необходимата грижа за да се запознае с общите условия на застрахователя си, тъй като те пряко го засягат. Условията по застраховка Гражданска отговорност са нормативно уредени.

Кои са всъщност най-честите случаи, в които застрахователите отказват да изплатят обезщетение по Каско. Какво трябва да знаят шофьорите и собственици на автомобили:

- При разсрочено плащане на вноските по полицата, следва да бъдете крайно прецизни. В случай, че пропуснете срока за внасяне на съответната вноска с повече от 15 дни, следва да знаете, че застраховката ви Каско е вече невалидна. За да я валидизирате, следва да я подновите в офис на застрахователя, а в случай че застрахователното събитие е настъпило - най-вероятно обезщетение  ще бъде отказано.
- Никога не оставяйте големия или малкия талон на колата в самата нея. В случай, че ви откраднат документите с ключовете за автомобила, незабавно отидете при него.
- В случай на кражба трябва да действате светкавично, защото в повечето случаи да уведомите органите на МВР в срок до 24 часа. Неспазването на срока може да се отрази върху обезщетението. Застрахователите си имат основателни причини да изискват предоставянето на информация за кражбата своевременно.
- В случай, че сте употребили алкохол над допустимите норми или не разполагате с валидно свидетелство за правоуправление на МПС, обезщетение също ще бъде отказано..
- Повечето застраховки не покриват кражба на огледала, колела и джанти.

Горното има сила единствено за застраховка Каско. Изплащането на обезщетение по Гражданска отговорност зависи от други факти.

 

ArtCreativeFace Like Button Module