Поскъпването на застраховката Гражданска отговорност е неизбежно

Поскъпването на застраховките Гражданска отговорност е неизбежно. Невероятно е, но някои застрахователи дори регистрират загуба от този вид застраховки. Повишението на цените обаче ще има и позитивен ефект. Предлаганите продукти ще стават все по-индивидуални, а някои клиенти дори ще открият, че промяната е в тяхна полза. В България критериите за орпеделяне на цената на застраховката Гражданска отговорност са твърде малко.

В повечето развити държави обаче, стойността на застраховката зависи от много повече условия. Един от тези критерии е пола, тъй като статистическите данни показват, че жените са по-внимателни шофьори и реализират по-малко ПТП. Разликата в цената на застраховката за един и същ автомобил може да достигне 10 на сто в зависимост от това дали собственика или ползвателя е мъж или жена. Съществуват мнения, че един такъв подход е дискриминационен и в този смисъл бе издадена и европейска директива. Други критерии, които се прилагат и в България, като възрастта, също се смятат за дискриминационни. Реално съществуват и други критерии, които могат да определят цената на застраховката, като например семейното положение. Статистиката показва, че семейните са по-внимателни шофьори от ергените. Съвсем младите пък са още по-опасни и затова на някои места те заплащат по-скъпо за застраховка Гражданска отговорност. В САЩ пък пенсионерите могат да се сдобият с отстъпка, въпреки възрастта си и в много случаи отслабналото зрение. Причината е, че просто по-възрастните хора шофират по-рядко.

Толерантността към безотговорните шофьори също е фактор в определяне цената на застраховките. България е едно от малкото места, където на пътя ще ви присветнат и ще ви сигнализират да намалите скоростта. Това оказва моментален ефект, тъй като заплатените от застрахователите обезщетения по Гражданска отговорност надвишават премийните приходи. Хипотетично обаче, ако всички шофьори станат изрядни, това няма да се отрази на цената на застраховката, а ще се отрази на друго място: в размера на обезщетенията. Психологическите травми и стреса ще бъдат оценявани по-високо и т.н.

 

 

ArtCreativeFace Like Button Module