Изплащане на щети по Гражданска отговорност при липса на валиден талон за ГТП

Застраховакта Гражданска отговорност е нормативно уредена. За разлика от застраховка Каско, при която обезщетение при невалиден ГТП може да ви бъде отказано, при Гражданска отговорност не е така.  Какви са различните варианти:

В случай, че вие сте пострадалото лице, вие ще претендирате за обезщетение пред застрахователя на виновника са ПТП:

Талон за валиден технически преглед ще бъде изискан от Застрахователната компания. Липсата на талон  не може да бъде основание за отказ от плащане. Законът не позволява компанията по гражданска отговорност да ограничи вашето право на обезщетение по Гражданска отговорност поради това, че МПС-то Ви е технически неизправно. Все пак вината не е ваша, за което доказателство е протоколът за ПТП. В случай, че застрахователят необосновано бави или отказва плащане, следва да се обърнете към адвокат. Застрахователят все пак има право да изиска представяне на талона за технически преглед, тъй като Кодексът за застраховането допуска компанията да изисква допълнителни документи. В случай, че не представите талон за ГТП, застрахователят има право да се ползва от удължен срок за решение по претенцията: 90 дни. В останалите случаи, срокът му е 15 дни. Повече за сроковете за изплащане на обезщетения по Гражданска отговорност и Каско.

Ако Вие сте виновния водач
:

В този случай застрахователят Ви е задължен да заплати обезщетението по Гражданска отговорност на пострадалото лице, но може да предяви регресен иск към Вас в случай, че ПТП е причинено поради невъзможност на автомобила да спре навреме. Искът ще бъде в размер на сумата, която е била заплатена на пострадалото лице. Санкцията за управление на автомобил без талон за технически преглед е 50 лв. Колата може да бъде и спряна от движение.

 

ArtCreativeFace Like Button Module