Ще преследват собствениците без Гражданска отговорност по телефона

Съгласно статистиката, около 20% от автомобилите, регистрирани в страната се движдат без застраховка Гражданска отговорност. Донякъде това се отдава на настъпилата финансова криза, но истината е, че и преди развихрянето й в Бъглария имаше много автомобили, които нямаха задължителната застраховка. Поради това ЕС постави изискване: автомобилите с липсваща застраховка да са не повече от 10%.

Служители на КАТ, Гаранционния фонд  и Комисията за финансов надзор обмислят допълнителни мерки за намаляване на този процент. Изказано е било и предложение нарушителите да бъдат търсени и по телефона, което би могло да стане възможно след създаването на електронен регистър на сключените застраховки, който трябва да бъде пуснат в действие в началото на 2011 г.  Чрез този регистър шофьорите ще бъдат наблюдавани и при пропуск за сключване на застраховка, ще бъдат подсещани в телефонен разговор. Не е ясно коя институция ще се заеме да оперира и плаща разговорите.

Собствениците на автомобили без сключена Гражданска отговорност ще заплащат глоби за всеки един ден между изтичането на старата им полица и сключването на новата. Размерът на глобата се предлага да бъде  цената на застраховката за съответния период, през който колата е била без Гражданска отговорност.  Например ако застраховка Гражданска отговорност струва 200 лв., за месец без полица собственикът й ще дължи 16,50 лв. с лихвите. Глобите най-вероятно ще бъдат привеждани на Гаранционния фонд. Въпреки добрите желания, много специалисти смятат, че тези идеи ще рефлектират в прахосване на административен ресурс, тъй като разходите на институциите за заплати на служители, телефонни и пощенски разходи ще надхвърлят събраните глоби.

 

ArtCreativeFace Like Button Module