КФН прие промени в Наредба 27

Комисията за финансов надзор прие на първо четене проект за изменение и допълнение на Наредба 27 за реда и методиката за образуването на техмическите резерви от застрахователните и презастрахователните компании. Измененията касаят метода на образуване на резервите по задължителната застраховка Гражданска Отговорност на автомобилистите.

Въвежда се резерв в допълнение на съществуващия вече пренос-премиен резерв, чийто размер е обвързан с определена минимална сума за покритие на риска за едно застраховано МПС. Образуването на новия резерв е в резултат на високия риск по застраховката Гражданска Отговорност, възникнал в резултат на високата пазарна конкуренция, довела до намаляване на цената на застраховката, а същевременно стойностите на претенциите нарастват.

Несигурността по отношение на изплащането на обезщетения се увеличава и поради големия брой съдебни искове по отношение на размера на обезщетенията по застраховката Гражданска Отговорност. На среща между ръководството на комисията по финансов надзор и застрахователите състояла се на 30 септември 2010, представителите на застрахователния бранш се запознаха с проектопрограмата.

 

ArtCreativeFace Like Button Module