НАП проверява застрахователни брокери

В НАП продължават проверките на застрахователните брокери, поради постъпили сигнали за сключването на договори с агенти, които получават комисионна и след това не декларират приходите си. Вече са проверени няколко застрахователни брокера.

Много от брокерите отчитали фиктивни разходи, като най-разпространената формула за обосновка била консултантски услуги, маркетингови проучвания или интернет реклама.

Една голяма група хора, която извършва застрахователно посредничество се намира в сивата икономика, защото не декларира своите доходи и не плаща данъци. От НАП обещават агентите които доброволно заплатят дължимите данъци да се разминат с малка глоба.

 

ArtCreativeFace Like Button Module