Цената на "Гражданската отговорност" се повишава до 20%

Комисията за финансов надзор прие промени в Наредба 27, която задължава всички застрахователи да отделят по-големи средства, които да гарантират изплащането на причинените щети щети по Гражданска отговорност. По начални прогнози, се очаква цената на Гражданската отговорност да се покачи в зависимост от това каква част от оборота на застрахователя се формира от застраховката и какви обезщетения изплаща във връзка с нея.

Специалисти твърдят, че за всяка компания поскъпването ще бъде различно, но минималното увеличение ще бъде поне с 15%. Към настоящия момент средния размер на цената на полицата Гражданска отговорност е около 170 лв. В случай, че някое застрахователно дружество продава застраховки под тази цена, то ще следва да заделя допълнително средства в резерв. Крайната цел е застрахователите да имат достатъчно средства за да изплащат обезщетенията.

Промените ще рефлектират върху крайните потребители. Повечето застрахователни компании изпратиха до посредниците си проекти за анекси, с които ги задължават да приемат намаление в размера на комисионната си. Към настоящия момент, голяма част от посредниците отстъпват тази част от комисионната си на клиентите си. След промените тази отстъпка ще бъде насочена към резерва, т.е. посредниците няма да са способни да я предложат на клиентите си, тъй като трябва да я оставят при застрахователя, който пък следва чрез нея да изпълни задълженията си по наредбата.

Очаква се до дни, повечето брокери и агенти /вкл. онлайн/ да премахнат отстъпките в офертите си. От удара, най-много ще пострадат посредниците, които държат офиси и по-малко тези, които работят онлайн. Към настоящия момент в България има около 700 000 автомобила без задължителната застраховка.

 

ArtCreativeFace Like Button Module