Таксите за застрахователните брокери скачат

Комисията за финансов надзор планира петорно увеличение на таксите за застрахователните брокери, показва проект на тарифите на КФН, публикуван на уеб страницата й. Тарифата е част от ЗКФН и следва да бъде одоборен от Парламента. По-голяма такса ще дължат и общозастрахователните дружества - 80 000 спрямо 40 000 лв. към момента, показва проектът. Таксите за застрахователните брокери ще скочат от 1000 лв. на 5000 лв.

Очаква се много брокери да прекратят дейност под тази тежест. Причината КФН да вземе нещата в свои ръце е ожесточената борба между участниците в застрахователния сектор, който е прецедентен за България. Страната поддържа изключително ниски цени в застраховането, като основна причина за това е ожесточената конкуренция. За разлика от други сектори /комуникации, продажба на електроуреди за бита/, където конкуренцията е малка и основните компании налагат високи цени и лоши условия, в застраховането борбата между застрахователните дружества и брокери води до рекордно ниски цени. Средната цена на застраховка Гражданска отговорност в България в момента е само 170 лв.

 

ArtCreativeFace Like Button Module