Гражданската отговорност ще стига до 1000 лева

Полицата по застраховка „Гражданска отговорност“ за шофьори до 25 годишна възраст може да достигне го 957 лева в зависимост от града, мощността на колата и бъдещите пътувания в чужбина. За драстичното поскъпване стана ясно от тарифите на застрахователните компании, изпратени в Комисията за финансов надзор (КФН).

В края на 2012 година претенциите на чуждите държави към Гаранционния фонд са почти двойно повече спрямо предходната – 672 иска на обща стойност 7.1 мил. лева и това е сред главните причини за вдигането на цените на „Гражданската отговорност“

“Критерият възраст се прилага навсякъде в Европа, затова е приложен и в България”, коментирахаекспертиотзастрахователниябранш.

 

ArtCreativeFace Like Button Module