Застраховка "Гражданска отговорност" изпревари Каското

В размер на 408 421 хиляди лева е брутният премиен приход на българските застрахователи за първото тримесечие на 2010 г. Официалните данни за Каско и Гражданска отговорност биват предоставяни от застрахователите ежегодно. Наблюдава се спад в сравнение с миналата година в общото застраховане, но автомобилните застраховки са се увеличили до 74,9%, като ръста е с 3,7%. Застраховка "Гражданска отговорност" има 39,8% и изпреварва "Каско" - 35,1%

Автомобилните застраховки са увеличили своят процент до 74,9 % (през 2009 г е било 71,2 %) от брутния премиен приход, реализиран в сектора, като застраховка „Гражданска отговорност" има 39,8 % и изпреварва с малко застраховка „Автокаско” (35,1 %).

Данните за ръста на заявките по застраховка "Гражданска отговорност" и "Каско" и отчетите на застрахователите към края на месец март 2010 г. са публикувани на страницата на Комисията за финансов надзор.

 

 

 

ArtCreativeFace Like Button Module