Ще има ли покачване на цената на "Гражданската отговорност"?

Застрахователните компании изглежда ще трябва да повишат цената на своите задължителни застраховки "Гражданска отговорност"прогнозират от Комисията за финансов надзор. Всъщност, това се отнася само за някои застрахователни компании.

Комисията за финансов надзор прави сравнения дали изплатените обезщетения по застраховката "Гражданска отговорност" не надхвърлят премийния приход.

Между застрахователите съществува много силна конкуренция, която държи цените на застраховка "Гражданска отговорност"  ниско, въпреки че отговорностите са се увеличили. В управлението на застрахователите също смятат, че увеличението на цената на застраховка "Гражданска отговорност" е задължително. Повечето от тях обаче не желаят реално да направят такова увеличение, за да не загубят своя дял в този пазар.

 

 

ArtCreativeFace Like Button Module