2% данък върху застрахователните премии

Министерски съвет прие предложението на Министерството на Финансите за облагането с 2% данък върху застрахователните премии, което в крайна сметка ще засегне крайния потребител. Според специалисти въвеждането на данъка ще доведе до намаляване броя на закупените застраховки от крайния потребител. Опитът със застраховките "Каско" и "Гражданска отговорност" показва, че застрахователите ще направят всичко възможно за да не се прехвърля данъчната тежест върху крайния клиент. Въпреки това, невъзможно е затсрахователите да не споделят част от нея и с клиентите си, тъй като няма начин разходите им да надвишават приходите в дългосрочен план.

 

ArtCreativeFace Like Button Module