Лев Инс АД губи пазарен дял в автомобилните застраховки

От данните на Комисията за финансов надзор става ясно, че е настъпило разместване при застрахователите като "ЛЕВ ИНС" АД е загубило пазарен дял от събрани премии от 11,5% през 2009 г. на 9,3% в края на март 2010 г. Така компанията пада от трето на пето място сред застрахователите за три месеца. Доскоро "ЛЕВ ИНС" АД бе абсолютен лидер при застраховките „Гражданска отговорност“, но отчета на Комисията сочи, че дружеството е загубило тези позиции за сметка на "Булстрад", които поемат лидерството в момента.

Прио застраховките „Каско“ най-много приходи в края на първото тримесечие е събрало „Бул инс“ АД. Дружеството се изкачи до третото място и вече държи 10,2% от пазарния дял, като пред него са единствено ДЗИ и „Булстрад“.

Общо 342 милиона лв. са приходите на застрахователните компании от застраховане, което епредставлява спад от 6,8%. Все по-голям става делът на „Гражданска отговорност“ в тях – 39 процента. За пръв път тази полица изпреварва по събрани приходи „Каско“, които са с 35 процента пазарен дял.

Основната причина се крие в драстичния спад при продажбите на автомобили на лизинг, които задължително се биваха застраховани - ефект от настъпилата финансова криза. Кризата накара и много хора да избегнат доброволната застраховка и започнаха да сключват само задължителната. Своето значение има и лекият ръст в цената на застраховката „Гражданска отговорност

 

 

ArtCreativeFace Like Button Module