Електронна полица за застраховка "Гражданска отговорност"

В последно време един от най-дискутираните въпроси в застраховането е елекронната полица. Електронната полица ще се отрази моментално върху автомобилното застраховане и най-вече върху застраховката „Гражданска отговорност„. За да стане реалност обаче, електронната полица има да извърви доста път, който преминава през доста голям обем оперативна работа. Създаването на централизирана база данни за автомобилите в България и на сключените във връзка с тях автомобилни застраховки не може да стане за една вечер. България се е задължила да осигури застрахователно покритие по "Гражданска отговорност" за 90% от автомобилите, които се движат по републиканските пътища. Липсата на такaва централизирана и единна база данни е и пречка пред осъществяването на контрол от страна на КАТ. Проблемът се корени в това, че всеки български застраховател разполага със своя база данни, която е недостатъчна.

Причината всъщност е силната конкуренция между застрахователните дружества. Базите данни са натрупани през годините, но все още не са обединени в една обща система. Резултатът от позицията на застрахователите "нашето си е наше и не си го даваме" рефлектира в един единствен логичен резултат. Лошите шофьори прескачат от компания в компания и винаги получават изгодни условия. Естествено, на даден етап застрахователите плащат за тези свои клиенти.

Информационната система към гаранционния фонд предполага централизирана база данни, в която застрахователи, КАТ и Комисията за финансов надзор да въвеждат регистрираните полици, физически и юридически лица - собственици на МПС, автомобили, пътно-транспортни произшествия, рискови местоположения и друга полезна информация. Така ще се установява достоверността на декларираните от застрахования обстоятелства. Изрядните водачи ще плащат по-малко, а мърлявите и лоши шофьори - повече.

Предполага се, че с въвеждането на електронната полица ще бъде намален броят на масовите посредници в застраховането – застрахователни агенти. Така ще се скъси пътя за отчитане и правилно попълване на документите. Към момента много често се издава задължителната автомобилна полица „Гражданска отговорност“, без в нея да е вписан регистрационния номер на застрахования автомобил.

Очаква се КАТ да бъде не само основен ползвател на единната база данни, но и неин автор. Базата данни ще съдържа информация за нарушенията на водачите на МПС-та, данни за автомобилите и застрахователите. Това ще даде възможност на застрахователите да определят застрахователната премия за всеки един автомобил и водач по индивидуален маниер. Милиони левове ще струва програмния продукт, чрез който ще се оперира с базата данни.

Очаква се и след въвеждане на електронната полица, премиите по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите да продължава да расте. Информационната система ще изисква както човешки, така и финансов ресурс за функционирането си, което ще бъде естествено за сметка на водачите на МПС. Всички разходи за поддръжката на информационната система ще са добавка към цената на полиците по автозастраховките. Индивидуалният подход при определяне на цените на "Гражданска отговорност" и "Каско" ще рефлектира и върху поведението на шофьорите на пътя. Когато цената на полицата е с 20-40% по-скъпа за даден водач заради големия прой произшествия, които той има, няма как да не даде резултат в един общ мащаб.

От друга страна, намаляването на разходите на застрахователите за комисионни на агентите също ще се отрази добре на бизнеса. Именно поради тази причина се очаква електронната полица да бъде поне на цената на обикновената, а дори и по-евтина. Застрахователните брокери следва да имат също програмен продукт, който да им осигури възможност за максимално улесняване на дистрибуцията.

Очаква се самата електронната полица по застраховка Гражданска отговорност може да бъде въведена в края на 2010 г. Най-много застраховки "Гражданска отговорност" се сключват след началото на септември ежегодно и целта е същата да бъде в употреба дотогава, още повече, че се очаква тя де се ползва лесно и удобно, което предполага един доста къс период на привикване. Електронната полица обаче няма да бъде готова до началото на следващата година, прогнозират повечето менаджери на застрахователи компании. Въвеждането на електронна полица се очаква да реши доста от проблемите проблеми около застраховката Гражданска отговорност. Един от най-важните плюсове на електронната полица е, че тя се очаква да вдигне обхвата на застраховката Гражданска отговорност, което е сериозен проблем на пазара в момента.

 

ArtCreativeFace Like Button Module