Над 1 милион лева ще струва системата за електронната полица

За да стане реалност така очакваната централизирана и еднна база данни за автомобилите в България и на сключените във връзка с тях автомобилни застраховки ще струва между 1 и 2 милиона лева. Въпросната база данни е ключов елемент при въвеждането на електронната полица. Техническата част се оценява на близо 50 000 лв., но със заплащане труда на консултатнтите и проектантите, внедряването и поддръжката на системата до момента, в който тя ще работи безпогрешно вдигат цената значително. Не бива да се пренебрегват и разходите, свързани със сигурността, защитата на личните данни и превантивните мерки срещу хакерски атаки.

За въвеждането на единната система, която ще направи възможно ползването на електронната полица "Гражданска отговорност" се предвижда изготвянето на формати за въвеждане и извличане на данни от всяка от заинтересованите страни. Например КАТ следва да съобщава всяка информация, касаеща застрахователите /брой пътно-транспортни произшествия на водач, вина и др./, с която сключващия полицата да удостовери декларираните от застраховащия обстоятелства.

Всъщност информационната система ще бъде между КАТ и Гаранционния фонд. Застрахователите ще имат информация за точния брой на регистрираните автомобили, а КАТ ще знаят кои точно коли нямат сключена застраховка "Гражданска отговорност". Шофьорите, които нарушават правилата, ще плащат в пъти повече за „Гражданска отговорност”. Новата единна информационна системата е част от проекта за електронните полици "Гражданска отговорност", които са една от стъпките за премахване на нелоялната конкуренция.

 

ArtCreativeFace Like Button Module