Какво е електронна полица?

Въпреки множеството дискусии по темата, все още липсва пълна ясното по отношение на въпроса какво ще представлява електронната полица. Въпреки, че такава полица съществува в европейските държави и се ползва широко от години, в България все още гражданите нямат необходимия технически и уеб опит за да възприемат електронната полица. Електронната полицата е форма, чрез която автоматично и в реално време полицата ще се регистрира в сървъра на Гаранционния фонд, чрез единната информационна система. Това ще става в момента, в който  застрахователят издаде електронната полица.

Съществуващата информационна система

В момента все пак съществува някаква система, т.е. база данни, която се администрира от гаранционния фонд. Но тя не работи ефективно. Посредниците сключватзастраховки  с гражданите и обявяват данните от полиците на застрахователните компании, които въвеждат данните в базата данни. Това пре-предаване на информация води до две неща: забавяне и технически грешки, т.е. неточна и непълна информация. Годишно по този начин се въвеждат по 13 - 15 милиона записа. Дори една буква от номера на рамата да е сгрешена, данните са грешни. С електронната полица целият този процес ще се избегне и ефекта "развален телефон" ще изчезне. Ще бъде прекъсната практиката полици да се издават със задна дата.Издаването на полици със задна дата пречи насанкционирането на неизрядните шофьори, след съставяне на акта, те се свързват с посредник и уреждат издаването на полица със задна дата, която представят при възражението срещу акта или с жалбата срещу наказателното постановление.

Системата "Бонус-Малус"

Чрез актуалната информация, която пътна полиция и Гаранционният фонд ще качват в системата, ще могат да се санкционират шофьорите без полица, още преди да са извършили нарушение на пътя. Задължителен елемент на  застраховката "Гражданска отговорност" ще бъде "бонус-малус" системата, с чиято помощ по електронен път застрахователните компании ще проверяват дали водачите, на които издават полица, са предизвикали пътни произшествия и нарушения. Така на добрите водачи ще се правят отстъпки, а лошите ще плащат значително по-големи премии. Например, ако шофьорът е причинил пътно-транспортно произшествие през 2010 г., ще му се наложи санкцията, наречена "малус". Т.е. цената на застраховката му ще бъде много по-висока от тази на коректния водач, за когото пък трябва да има бонус.

България се явява технологично изостанала страна по отношение на електронната полица. Македония и Турция вече имат такива системи, а в Румъния електронната полица се въвежда към момента.

Какво всъщност представлява електронната полица?

Всеки новозакупен автомобил, се регистрира в КАТ, където му се издава регистрационен талон. Този регистрационен талон е удостоверителен документ. Така базата данни за застраховката се свързва с информацията за  съответното МПС в КАТ, което е най-коректната съществуваща информация. Информационните системи на застрахователите имат връзка с базата данни в реално време, издават полиците само електронно и информацията е задължително почерпана от базата данни на КАТ.

Така, клиентът просто влиза в офиса на застрахователя или брокер и казва, че иска полица. Или още по-лесно: заявява я в Интернет. Служителят на застрахователя/брокера влиза в системата на желаната от клиента застрахователна компания, която от своя страна има пряк достъп до базата данни от КАТ. Въвежда се информацията от регистрационния талон и веднага се вижда дали застрахованият коректно е подал информацията за своята кола. Служителят може веднага да знае дали лицето е причинило ПТП. АКо това е така, цената му се преизчислява заради стореното ПТП или нарушението му.  В момента, в който полицата бъде отпечатана, общата база данни е обновена и актуална, т.е. полицата е отразена и там.

Какъв ще бъде резултатът от въвеждането на електронна полица:

Коректни данни, мигновени санкции, бързина и справедливост при определяне на цената на застраховката "Гражданска отговорност". Колкото по-добър водач е лицето, толкова по-ниска ще е цената на полицата му.

Какви са проблемите пред електронната полица:

Към настоящия момент, в КАТ се притесняват как ще бъде използвана цялата информация и дали няма да има злоупотреби, тъй като базата данни включва и лични данни.  Застрахователите също се притесняват от изтичането на информация, която е фирмена тайна. Брокерите и агентите  в голямата си част нямат желание да плащат за компютри , а и информационната система ще струва пари. Застрахователните агенти масово не отчитат полици към момента.

 

ArtCreativeFace Like Button Module