Как да процедираме при ПТП със или без застраховка "Каско"

При всяко леко произшествие, участниците в ПТП веднага следва да се обадят в КАТ за да съобщят за него. Когато няма пострадали лица, от Пътна полиция само регистрират катастрофата без да присъстват на място. Така не се съставят актове и не се налагат глоби. След обаждането в КАТ участниците в ПТП трябва да попълнят двустранен констативен протокол за ПТП. Какво е неговото предназначение? С него потърпевшият шофьор ща отиде при застрахователя, за да му бъде изплатено обезщетение за настъпилите от произшествието щети. След попълване на двустранните протоколи, пострадалият шофьор има две опции:

1. В случай, че има застраховка "Каско", той може да отиде при своя застраховател по "Каско" и след представяне на всички документи, вкл. двустранния протокол - да получи своето обезщетение и щетите му да бъдат покрити.

Това става веднага, т.е. процедурата се задейства незабавно. Това е по-подходящият вариант, тъй като застрахователят по застраховка "Каско" на пострадалия водач изплаща сумата веднага. Тази сума се определя по експертна оценка или по друг начин, който застрахователят прилага. След плащането, застрахователят по "Каско" си търси изплатената сума от компанията, в която е сключена "Гражданска отговорност" на виновния шофьор. Т.е. крайният платец е компанията, в която е сключена застраховката "Гражданска отговорност" на виновния шофьор. Тази схема се нарича "регрес". Предимството на "Каското" е по-голямата бързина, като "бързината" е условна: в някои компании обезщетенията, дори при регрес се изплащат бавно, огледите се правят по етапно, колите седят в сервизите понякога с месеци. Затова, когато се прави застраховка "Каско", следва да се уточни със застрахователя един много важен момент: в какъв срок след завеждане на щетите застрахователят се наема да отремонтира автомобила. Месечен срок е предостатъчен, а когато става въпрос за калник, капак, мигач и фар - дори седмица е твърде много. Принципно срокът за изплащане на застрахователното обезщетение е петнадесет дена, но някои застрахователи предлагат опции, които размиват срока, например т.нар. "доверени сервизи", които обикновено са претъпкани с автомобили на застрахователя, вследствие на което се чака и ред. Освен това, в закона е предвиден окончателен срок, който е 3 месеца. Още информация за сроковете за изплащане на обезщетенията по застраховка Гражданска отговорност и уловките на закона..

2. В случай, че няма застраховка "Каско", пострадалият водач на МПС може да отиде при застрахователя на виновника, да заведе щетата там за да получи оттам обезщетението си. Тогава отремонтирането става още по-бавно. Много от застрахователите на практика в тези случаи се стремят да минимизират размера на обезщетенията. Все пак това не са техни клиенти. В случай че не е доволен от изплатената сума, пострадалият водач следва да подаде възражение към компанията. Това важи, в случаите, когато автомобилът на пострадалия няма застраховка "Каско".

По отношение на законовия срок и в двата случая, обезщетението по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" и "Каско" на автомобилистите се определя и изплаща от застрахователя в 15-дневен срок, след като застрахованият или увредените трети лица са представили всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите, но не по-късно от 3 месеца от датата, на която претенцията по застраховката е била заведена.

 

 

ArtCreativeFace Like Button Module