Спецификации и упътване за трафик радар TR4

Спецификации, характеристики и упърване за употреба на трафик радар ТР4 /TR4/

В спецификациите се съдържа важна инофрмация, свързана с:

  • - възможния и подходящ режим на ползване на радара;
  • - възможните отклонения и вероятността за грешка;
  • - странични влияния върху радара и др. информация.
 

ArtCreativeFace Like Button Module