Длъжни ли са водачите на МПС да носят в себе си полица "Гражданска отговорност"?

Хипотеза:

Много водачи на МПС биват изненадани  когато биват поканени от органите на КАТ да представят оригинал на полицата на застраховка "Гражданска отговорност". В повечето случаи водачите считат, че стикерът и картончето са достатъчни за да удостоверят наличието на валидна застраховка "Гражданска отговорност".

Правило

Това не е така. Дори да има стикер, представянето на документ /полица/ е задължително. Съгласно чл. 100, ал. 3 ЗДвП водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи в себе си документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за моторното превозно средство, което управлява. Задължението е за водача, а не за собственика на МПС.

Каква е санкцията?

Съгласно чл. Чл. 183, ал. 1 от Закона за движение по пътищата се наказва се с глоба 10 лв. водач, който не носи документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, ако водачът е изпълнил задължението си по чл. 100, ал. 3 и поставеният от него стикер е валиден към датата на установяване на нарушението.

Извод

Дори водачът да представи картонче /талон/ удостоверяващ наличието на валидна застраховка "Гражданска отговорност", това не го освобождава от задължението да представи полицата. Това е така, тъй като в полицата се нанасят важни данни с удостоверителна сила. Естествено, едно непредставяне на полица "Гражданска отговорност" не означава, че нямаме такава застраховка. Затова и глобата е в съвсем различен размер. За неносене на полица е 10 лв., а за липса на застраховка "Гражданска отговорност" глобите започват от 400 лв.

 

ArtCreativeFace Like Button Module