Отстъпки и завишения по Гражданска отговорност и Каско. Как оптимално да застраховаме?

Цената на застраховките Гражданска отговорност и Kаско в голяма степен освен от кубатурата, възрастта и вида на МПС зависи от няколко фактора, които са различни при различните застрахователи, но като цяло имат общ характер.

История на водача на МПС

Така например за Гражданска отговорност в няколко компании се увеличава премията с около 25% при виновно причинени ПТП през последните няколко години. Някои компании също взимат напредвид възрастта и опита на водача за определяне на цената на Гражданска отговорност и автокаското.

Размера на плащането

Отстъпките често свързани и с еднократно заплащане на полицата, декларирана територия на управление само в България, наличие на няколко застраховки в една и съща компания и др.

Комбинации между застраховки

Често срещана е практиката за предоставяне на отстъпки от застраховка каско при наличие на полица гражданска отговорност в една и съща компания. Не забравяйте, че на българския пазар в автомобилното застраховане 16 застрахователни компании предлагат активно продуктите Каско и Гражданска отгворност и най-добрия съвет за оптимален избор на застрахователна компания за Каско и Гражанска отговорност, а и всички други видове застраховки може да получите от независим професионален застрахователен брокер, който познава добре продуктите на тези компании, знае силните им и слаби страни и може да ви консултира за избора на най-подходящия продукт в конкретен случай, който зависи от множество фактори.

Отстъпка от застрахователен брокер

В България битува схващането, че комисионната на посредника е винаги за сметка на купувача. Има ли посредник, то цената се увеличава с неговата печалба. Това правило не важи за застраховките. Застрахователният брокер не оскъпява, а напротив - в повечето случаи прави цената на полицата по-ниска в сравнение със закупуването й директно в офис на застрахователна компания. В развитите пазарни икономики ако клиент се обърне към офис на застрахователна компания за издаването на полица, любезно ще го препратят към офиса на най-близкия брокер. Услугата на един професионален застрахователния брокер ви предлага винаги по-добра полица на по-добра цена.

 

ArtCreativeFace Like Button Module