Къде застраховката "Гражданска отговорност" е най-евтина?

В последните години се утвърди мнението, че застраховката "Гражданска отговорност" е най-евтина в определени застрахователни компании, напр. "Лев Инс" АД. Действително, някои дружества предлагат много ниски цени за застраховки "Гражданска отговорност" за масовия клиент. Това е така, тъй като цената на застраховката се формира по определени критерии за всеки един застраховател. Изненадващо или не, тези критерии са твърде различни при различните застрахователи. Трудно е да се проследи логиката на всеки един застраховател при определяне цената на полицата по всеки един критерий. Например да вземем един лек автомобил с еднакви параметри /над 2500 куб.см., за лични нужди, регистрация в София-град, възраст на собственика и водача 55 г, опит като шофьор 5 г., без вина за ПТП/.

За въпросния собственик на лек автомобил застраховката "Гражданска отговорност: без зелена карта ще бъде:                   
ЛЕВ ИНС - 221.00 лв.        БУЛСТРАД - 224.00 лв.          АРМЕЕЦ - 275.40 лв.

А със "Зелена карта":
БУЛСТРАД - 224.00 лв.       ЛЕВ ИНС - 251.00 лв.           АРМЕЕЦ - 426.40 лв.

Очевидно е, че "Армеец" отдават голямо значение на този критерий про ценообразуването на застраховката. От друга страна, Лев Инс и БУЛСТРАД не му обръщат никакво внимание - при тях цената със и без зелена карта е една и съща. А при "Армеец" този критерий е ключов дотам, че увеличава цената на "Гражданската отговорност" с почти 30%.

Това е просто пример, който отразява различията в ценообразуването. Лев Инс и Булстрад си имат свои критерии, които съответно влияят на цената на застраховката. Това може да бъде лицето, което ползва МПС-то, нуждите, за които се ползва, възрастта и опита на собственика и водача, вида на МПС-то, двигателя, мястото на регистрация и пр. За масовият клиент, действително се оказва, че "ЛЕВ ИНС" АД предлага най-евтини застраховки. Това обаче естествено не може да не даде отражение върху пазарния им дял.

 

 

ArtCreativeFace Like Button Module