Застрахователен брокер. Кой е той и за какво се бори?

Лицензирана дейност

Застрахователният пазар в България търпи бурно развитие, така е и по отношение на ползването на услугите на застрахователните брокери. Услугата на застрахователния брокер за съжаление често се пренебрегва, като по този начин застрахованият се лишава от една независима и обективна оценка на риска. Застрахователен брокер е юридическо лице получило лиценз от Комисията за финансов надзор и извършващо застрахователно посредничество с повече от един застраховател. Това е и основната разлика между застрахователния брокер и застрахователния агент. Първия работи с всички или повечето застрахователни компании на пазара, а агентът представлява само едно застрахователно дружество т.е. работи за него.

Анализ

Застрахователният брокер извършва анализ на застрахователния пазар, като до голяма степен гарантира правилния избор при избора на застрахователен продукт и застрахователно дружество вкл. и по застраховка "Гражданска отговорност". Застрахователния брокер има възможността освен да консултира клиента също така да направи застрахователния продукт по-конкурентен, като предложи на своите клиенти допълнителни услуги. Един такъв пример е представителство на застрахования пред застрахователната компания.

Съдействие при завеждане на щети

Когато ви се наложи да заведете щета брокерът ще ви помогне правилно да съберете всички необходими за това документи и може да заведе щетата вместо вас. След това пък брокерът може да ви помогне при избора на добър автосервиз в автомобилното застраховане, което ще ви спести много главоболие, а застрахователят просто ще ви предложи да изберете сами сервиз от списък. Наред с тези допълнения към застрахователния продукт един застрахователен брокер винаги ще ви предложи най-добрата цена на застраховката.

Увеличава ли се цената заради комисионната на брокера?
Често срещано заблуждение е, че застрахователните посредници в това число и брокерите увеличават цената на застраховката. Т.е. ако клиент, желаещ да получи  застраховка "Гражданска отговорност" отиде директно в застрахователната компания избягвайки посредник, то там ще му е най-сигурно и евтино. Едно такова мислене е ярък пример за ниска пазарна култура, защото лицензираните застрахователни брокери получават своята печалба в резулат на договорен комисион със застрахователя от стойността на застраховката. Т.е. ако например стойността на една застраховка "ражданска отговорност" за един автомобил в една компания е 100 лева, дали ще отидете директно в офиса на застрахователната компания или ще поръчате полицата онлайн през сайта на някой брокер или отидете в офис на брокера, тарифата остава винаги една и съща и тя е 100 лева. Т.е. застрахователния брокер няма да ви вземе 110 или 120 лева, но може да ви вземе 90 лева, като ви направи отстъпка от своя комисион. Именно за това брокерите за в състояние да предлагат най-конкурентите оферти.

 

ArtCreativeFace Like Button Module