Гражданската отговорност и Каското през първото тримесечие на 2010 г.

Общата сума, събрана от застраховката Гражданска отговорност за първото тримесечие на 2010 г. е 135,5 млн., като с най-голям премиен приход от застрахователите е Булстрад с 32.4 млн. лв. На второ място е ЛЕВ ИНС с 25 млн. лв., а на трето - ДЗИ с около 14 млн. лева.

От застраховка автокаско са събрани общо 120.6 млн. лв. Пръв сред застрахователите по събран премиен приход за първото тримесечие на годината е Бул Инс с 20,6 млн. лв, на второ място е Булстрад с 18,89 млн. лв и на трето почти наравно с Булстрад, е Армеец с 18,2 млн. лв. премиен приход.

Общият дял в общото застраховане на полиците свързани с притежанието на МПС е 74,9%, като на второ място от общото застраховане се нареждат имуществените застраховки с 16,1%.

 

ArtCreativeFace Like Button Module