Завеждане на щети след ПТП при "Каско" и "Гражданска отговорност"

Когато се налага да заведете щета на автомобила следствие на ПТП, е важно да знаете някои основни неща, според ситуацията.

Вината и наличието на застраховка "Каско"

В този случай се предявява претенция към застрахователя по гражданска отговорност на виновния водач. Ако имате Каско, може да се обърнете към вашия застраховател и той ще ви обслужи щетата, като ще заяви регрес към застрахователя по гражданска отговорност на виновния водач. Т.е. ако имате каско, завеждате щета при вашия застраховател по Каско, без значение дали сте виновен или не.

 

 

Документите

Важно при завеждането на щети е представянето на всички необходими документи и уведомяване на застрахователя в срок. Най-често необходимите документи за завеждане на щета са протокола за ПТП, полицата, талон, ГТП и др. Важно е да спазвате посочения в полицата срок за уведомяване на застрахователя. Много от застрахователите предлагащи Каско и гражданска отговорност имат мобилни екипи, които посещават мястото на ПТП-то и изискват да ги уведомите незабавно по телефона при настъпването на застрахователно събитие.

Експертна оценка при ГО

При ликвидацията на щети по гражданска отговорност обезщетението се изплаща по експертна оценка, т.е. нямате право да ползвате сервиз на застрахователя. В случай, че имате Каско застраховка, може да избирате следните три начина на завеждане на щетата.

  • Ремонт в доверен сервиз,
  • Плащане по представени фактури, които предварително се съгласуват със застрахователя
  • Плащане по експертна оценка на застрахователната компания.

Важно е да знаете, че правото на ремонт в официален сервиз на марката на вашия автомобил зависи от възрастта на Вашето МПС и условията на сключването на автокаско полицата. Затова е важно да се внимава и да се знаят тези неща още при сключването на застраховката. В този смисъл, както и в целия процес на завеждане на щета може да ви бъде полезна услугата на застрахователния брокер, който ще ви обясни правата и заддълженията още при сключването на застраховката и може да ви помогне при ликвидацията на щетата.

 

ArtCreativeFace Like Button Module