Имам ли застраховка на автомобила, ако същия е с изтекъл Годишен технически преглед /ГТП/?

Важно за всички собственици на МПС е да знаят, че застраховката им "Каско" е валидна, когато водачите имат валиден годишен технически преглед. При настъпване на щета ако Вашият талон за преглед е с изтекъл срок, дори с един ден закъснение, ще получите отказ от застрахователната компания за завеждане на щета, защото не може да докажете, че управлявате технически изправен автомобил. Това условие е записано изрично в общите условия на всички сериозни застрахователи, както по застраховката "Гражданска отговорност", така и по "Каско". Много водачи решават да си вземат ГТП, след настъпване на произшествие, със "задна дата". Въпросното деяние представлява престъпление, както за лицето издало документа с невярно съдържание, така и за ползващия се от него, т.е. водача. Талоните за ГТП си имат дата и са номерирани в кочани под определени числа.

Когато става въпрос за застраховка Гражданска отговорност, нещата стоят различно. Тази застраховка е нормативно уредена и застрахователят няма основание да отказва изплащане на щети по нея.

 

ArtCreativeFace Like Button Module