Гранична застраховка “Гражданска отговорност”

Този вид застраховка е задължителна и се сключва в случай, че МПС с регистрация извън страната, при влизането си на територията на Република България, няма валидна застраховка "Гражданска отговорност". Застраховката покрива гражданската отговорност на застрахованото лице за причинени имуществени и неимуществени вреди към трети лица.

Срокът на тази застраховка, за разлика от обикновената "Гражданска отговорност" не е една година, а от един до три месеца – обикновено до датата на напускане на МПС на страната. Застрахователната премия също е по-висока в сравнение с обикновената "Гражданска отговорност" и се определя от различни критерии, като най-често това са срокът, държавата в която е регистрирано МПС, вида на МПС, кубатурата, общото тегло, броят на местата.

Граничната застраховка "Гражданска отговорност" се сключва с издаване на застрахователна полица, чиито реквизити са строго регламентирани. Полицата следва да отговаря на определените стандарти по отношение на наименование – "Гранична застраховка Гражданска отговорност", цвят, валидност и териториален обхват на действие, включващ всички страни членки на ЕС, както и Швейцария, Хърватска, Норвегия, Исландия и Андора. Към полицата се издава сертификат "Зелена карта", както и контролен талон и стикер, които водачът е длъжен да показва при проверка от страна на контролните органи.

 

ArtCreativeFace Like Button Module