Как да процедираме при кражба на МПС

Рискът "Кражба и грабеж" е включен в клаузите по застраховка "Каско". Разликата между двете е, че при грабежа е налице противозаконно отнемане на застрахованото МПС с употреба на физическа сила. Ако сте станали жертва на кражба или грабеж и имате валидна застраховка "Каско", след настъпване на събитието сте длъжни незабавно да уведомите МВР и застрахователната компания.

 

 

И на двете места ще е необходимо да попълните документи, описващи обстоятелствата около събитието. Важно за собствениците на МПС с "Каско" полици, е да знаят, че застрахователят ще откаже изплащане на обезщетение, ако талонът на автомобила или ключовете по време на кражбата са забравени в купето.

Също така ако не е задействана алармената система. Застрахователя ще иска да му представите декларираните при сключването на полицата заключващи устройства, ако някое от тях липсва, също ще последва отказ. След като заведете щета и представите всички необходими документи, обезщетение ще получите не по-рано от 3 месеца, след като получите документ от МВР, че е преустановено издирването на автомобила. Някои застрахователни компании по "Каско" конкурират останалите като съкращават този срок до две седмици.

 

ArtCreativeFace Like Button Module