Подзастраховане и надзастраховане при "Каско"

Подзастраховането и надзастраховането са доста често срещани и могат да се окажат причина за сериозни проблеми при изплащането на застрахователно обезщетение. Ако е налице надзастраховане – това означава, че застрахователната сума превишава реалната стойност на обекта на застраховането. В случай на щета застрахователят ще изплати реалната стойност на обекта към момента на настъпване на застрахователното събитие, а не просто цифрата, която е изписана в полицата като застрахователна сума.

Напоследък надзастраховането доста често се среща при "Каско" полиците, защото с настъпването на финансовата криза цената на доста автомобили втора употреба е по ниска, отколкото оценката на този автомобил по каталог например. След като сте сключили застраховка "Каско" със завишена застрахователна сума, значи сте платили и без основание по-вискока застрахователна премия по "Каско", която се определя в процентно съотношение спрямо застрахователната сума. Т.е. платили сте повече, без това да има какъвто и да е смисъл.

Подзастраховане пък е налице, когато застрахователната сума на обекта на застраховане е по-ниска от реалната му стойност. Т.е. ако автомобилът Ви към момента на сключването на застраховката "Каско" струва 10000 лв.,  е възможно с цел плащане на по-малка премия или просто поради грешно оценяване, да го застраховате за 8000 лв,. В този случай е налице подзастраховане с 20%.

В този случай, при настъпването на щета от какъвто и да било характер, застрахователят ще изплати обезщетение намалено с 20%, защото е налице подзастраховане с 20%. И дори ако настъпи кражба на застрахованото МПС вместо 8000 лв., Вие ще получите 8000 лв. минуст 20%, т.е 6400 лв. Затова е много важно да се застраховката да бъде по реалната стойност, което изцяло зависи от лицето, което ви издава полицата и извършва оценка на застрахователния обект.

 

ArtCreativeFace Like Button Module