ПТП с автомобил без "Гражданска отговорност"

Какви действия следва да извършим:

1. При ПТП в България по вина на водач с автомобил без Гражданска отговорност с български регистрационен номер:

 • - Повикайте КАТ;
 • - Вземете протокол за ПТП;
 • - Обърнете се към Гаранционния фонд.

 

 

2. При ПТП в България по вина на водач на автомобил без Гражданска отговорност с чужд номер:

 • - Повикайте КАТ;
 • - Вземете от тях протокола за ПТП, запишете си датата на ПТП-то, регистрационния номер на виновното МПС, марката и модела му;
 • - В случай, че виновният водач е с МПС с място на регистрация от държава от ЕИП Хърватска, Швейцария или Андора - обърнете се за съдействие към Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи;
 • - В случай, че виновният водач е с МПС с място на регистрация от трета държава - обърнете се към Гаранционния фонд.

3. При ПТП в чужбина по вина на МПС без Гражданска Отговорност с чужд регистрационен номер.

Ако ПТП-то е настъпило в държава членка на ЕИП, Хърватска, Швейцария и Андора:

 • - Повикайте органите на местната "Пътна полиция", вземете от тях протокола за ПТП;
 • - В случай, че в съответната държавата не е задължителна полицейската намеса, попълнете двустранен протокол за ПТП, запишете си датата на ПТП-то, регистрационния номер на виновното МПС, марката и модела;
 • - Изискайте задължително виновния водач да се подпише;
 • - Обърнете се към  Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи на Република България за предявяване на претенция.

Ако ПТП-то е настъпило в трета страна извън ЕИП:

 • - Обърнете се директно към Гаранционния фонд на държавата, в която е настъпило ПТП-то.

В изброените случаи на ПТП с водачи без валидна застраховка Гражданска отговорност, ако притежавате валидна полица "Каско" със съответния териториален обхват, след като се сдобиете с протокол за ПТП се свържете със своя застраховател по "Каско".

 

ArtCreativeFace Like Button Module