Гражданска отговорност поскъпва на есен заради данък върху премиите

От есената се очаква автоматично поскъпване на застраховката Гражданска отговорност поради въведения от законодателите данък върху премиите. Данъкът ще се начислява върху оборота на застрахователните премии. Размерът му ще бъде е 2%.

По този начин полиците “Гражданска Отговорност” средно ще поскъпнат с около 3 лева, но за МПС с по-големи кубатури, където цената на застраховката е над 200 лева, поскъпването ще е с над 4 лева. Застрахователите възнамеряват въвеждането на новия данък да бъде отбелязано на полиците на отделен ред, като по този начин застрахованият да знае какъв е размера на данъка за конкретната полица.

Освен цената на задължителната застраховка се очаква поскъпване и на другите видове застраховки. От асоциацията на българските застрахователи вече изразиха своето безпокойство за негативните ефекти от въвеждането на данъка, като сред възможните последствия се посочва и възможна декапитализация и изпадане в несъстоятелност на някои застрахователни дружества.

Застрахователните компании определено ще бъдат поставени в неравностойно положение спрямо другите стопански субекти на пазара на финансовите услуги. Едно от тези последствия вероятно ще бъде оскъпяването на застрахователната услуга. Резултатът от това може да се изрази в засилваща се неконкурентоспособност на застрахователните компании в сравнение с различни други предприятия, които предлагат банкови и пенсиоонноосигурителни продукти.

От застрахователните дружества признават, че ставката от 2 % най-вероятно ще бъде в тежест на потребителите, като скокът на дължимите суми по различните застраховки може да е 2 - 3% Така, в случай че една застраховка  „Гражданската отговорност" е около 150 лева за по-старите коли, данъкът ще я оскъпи с 3 лева. Когато се отнася до "Каско" обаче, нещата стоят по съвсем различен начин: 6 % от застрахователната сума, в случай, че автомобилът е застрахован за 100 000 лв, ще доведат до поскъпване с около 120 лева.

Специалисти прогнозират, че фискалният ефект от налагането на данъка едва ли ще надхвърли 25 млн. лева. От обхвата на закона са изключени животозастраховането, авиацията, плавателни съдове и международно карго, защото при тях местоположението на риска не е в България.

 

ArtCreativeFace Like Button Module