История на застраховката "Гражданска отговорност"

Историята на автомобилното застраховане, както и на застраховката Гражаднска отговорност започва в САЩ. Първият застрахован бил лекар, който застраховал своя автомобил за 12,50 долара в края на XX-ти век срещу удар с коне или каруци. В случай на такова събитие той би получил застрахователно обезщетение в размер на 500 долара. След този случай в страната се сключили и други подобни застраховки.

Голямо развитие автомобилните застраховки и най-вече Гражданската отговорност претърпяват през 20-те години на XX век, поради стартиралото масово производство на автомобили от "Форд". С нарастването на броя на МПС се увеличил и броят на пътно-транспортните произшествия. В тази връзка получила разпространение идеята за гражданската отговорност на собствениците на автомобили.

Първите опити със задължителната застраховка Гражданска отговорност на МПС били проведени в щата Масачузетс през 1925 година, а през следващите години останалите щатове също започнали да изискват от собствениците на автомобили задължителна застраховка. Тъй като автомобилите по онова време били с висока стойност и всеки собственик ценил високо своя автомобил, то идеята за задължителна застраховка бързо получила одобрение.

През 50-те години на XX век Европа също възприела системата на задължителното автомобилно застраховане поради нарастването на автопарка на континента. По това време се създава и европейската система “Зелена карта”.

Блог директория

Bgdir.info

 

ArtCreativeFace Like Button Module