Спиране от движение очаква всички автомобили на длъжници

Автомобили, които са собственост на длъжници ще бъдат спирани, докато не си платят дълговете. Това предвижда поправка в Гражданския процесуален кодекс. Мярката естествено се предлага от съдия изпълнителите, които смятат че длъжниците ще побързат да си погасят задълженията си към банки и партньори, ако бъдат принудени да се откажат от возилата си. След спиране от движение, най-вероятно автомобилите ще бъдат продавани на публична продан с цел удволетворяване на кредиторите. Застраховката "Гражданска отговорност" следва автомобила, така че мярката не би имала ефект върху отношенията със застрахователя по Гражданска отговорност. Важно е след смяна на собствеността в определения в полицата срок новия собственик да уведоми застрахователя по Гражданска отговорност, да бъде преоформена полицата на новия собственик. В случай, че не се спази този срок застраховката Гражданска отговорност става невалидна.

Въпросната гражданска мярка ще натовари допълнитрелно длъжниците финансово: допълнителните разходи, които ги очакват ще бъдат за сваляне на номерата на колата, а след това и за повторното им поставяне. За да бъде въведена реално и ефективно мярката обаче, са нужни поправки и в Закона за движение по пътищата. Някои инструкции, касаещи служителите на МВР също следва да бъдат корегирани.

В момента частните съдебни изпълнители имат правото да налагат запор на автомобили на длъжници. Също така, те могат да искат от МВР и да спре колата на длъжника от движение, както и да отнеме регистрационния талон. От КАТ обаче не са обвързани с исканията на съдебния изпълнител и могат да откажат съдействие. Поради огромната задлъжнялост обаче, промените в закона се смятат за крайно наложителни.

 

 

ArtCreativeFace Like Button Module